Årsregnskabet – en introduktion

I dette læringsobjekt vil du blive præsenteret for de grundlæggende krav til virksomheders årsregnskaber – specielt hvilke forskelle der er. Endvidere også nogle væsentlige definitioner på de vigtigste informationer, der skal være i regnskabet. Dernæst vil der være en præsentation, hvor linket til det gratis materiale kan findes. Du vil afsluttende skulle besvare en multiple choice test. 

LÆRINGSMÅL:

Når du har gennemgået dette læringsobjekt har du viden om lovens krav om udarbejdelse af regnskaber til forskellige størrelser af virksomheder. Du vil være i stand til at vurdere om en virksomhed, der søger kredit, afleverer regnskaber, der overholder loven. Du vil endvidere have opdateret din viden om de væsentligste poster i regnskabets aktiver og passiver. 

 

SØGEORD:

Klassificering, virksomhed, omsætning, aktiver, regnskab, regnskabsanalyse, E&Y, krav til regnskab, regler for opbygning af regnskab, regnskabsklasse A, B, C, D, værdisætning af aktiver, anlægsaktiver, immaterielle aktiver

Relaterede emner