Cirkulær bioøkonomi

Den cirkulære økonomi kan være et redskab, som, hvis det bruges rigtigt, kan fungere som en konkurrenceparametre for et firma. Du vil gennem forskellige digitale virkemidler blive guidet igennem, så du kan forstå tankegangen og hvilke fordele, det kan have for din virksomhed og for jordkloden.

LÆRINGSMÅL:

  • Den studerende skal kunne forklare og genkende grundprincipperne bag en cirkulær økonomi.
  • Den studerende skal kunne identificere forskellen på en lineær og en cirkulær økonomi.
  • Den studerende skal have kendskab til forskellige modeller for cirkulær økonomi.

 

SØGEORD:

linær, cirkulær, upcycle, downcycle, recycle, ressource

Relaterede emner