Co-teaching

I dette læringsobjekt bliver du introduceret til en særlige måde at samarbejde om undervisning på: Co-teaching. Du får ved at gennemføre dette læringsobjekt viden om hvad tankerne bag co-teaching er, konkrete samarbejdsredskaber, der kan anvendes i samarbejdspraksis, viden om hvordan man skaber det bedste samarbejdsklima, og desuden får du reflekteret over,  hvad der kræves, for at co-teaching kommer til at fungere i egen undervisningspraksis.

LÆRINGSMÅL:

Du får:

  • Viden om tænkningen bag co-teaching
  • Konkrete redskaber, der kan anvendes i en co-teaching praksis
  • Refleksion over anvendelsen af de 6 samarbejdsformer i relation til egen praksis
  • Forståelse for, hvad der har betydning i et samarbejde, når co-teaching skal fungere
  • Refleksion over egen samarbejdskultur og praksis

 

SØGEORD:

Co-teaching, samarbejde, lærersamarbejde, lærerpædagog samarbejde, ressourcepersoner, vejledere

Relaterede emner