De forvaltningsretlige grundsætninger

Hvorfor skal de forvaltningsretlige grundsætninger iagttages, når du udøver faktisk forvaltningsvirksomhed og afgørelsesvirksomhed?

 
Læringsobjektet giver dig en introduktion til at forstå, hvornår og hvordan de forvaltningsretlige grundsætninger skal anvendes. 

LÆRINGSMÅL:

  • Som studerende får du viden om forståelsen af retlig regulering og grænserne for det lovlige skøn. Det er vigtigt at forstå, at de forvaltningsretlige grundsætninger skal iagttages, hvor lovgiver har villet, at forvaltningen skal skønne.

 

SØGEORD:

Retslige grundsætninger, retslige principper, de forvaltningsretlige principper, legalitetlighed, proportionalitet, saglighed, magtfordrejning, skøn under regel, pligtmæssigt skøn, officialmaksimen, officialprincippet, undersøgelsesprincippet

Relaterede emner