Fra gruppe til team

Målet med dette læringsobjekt er at italesætte forskellen på at arbejde i grupper og teams. Derudover vil læringsobjektet give dig en række værktøjer til at opstarte et godt teamsamarbejde. Du vil få viden om teamroller, etablering af teams og hvordan teamet kan arbejde med facilitering i teamarbejdet. Teamarbejde er en central del af både din studietid og efterfølgende arbejdsliv.

LÆRINGSMÅL:

  • Hvilke roller der ifølge Belbin findes i et team
  • Hvordan du etablerer et godt team
  • Hvad en facilitators rolle er i teamet
  • Forskellige spørgeteknikker til at danne grundlag for en hensigtsmæssig facilitering

 

SØGEORD:

samarbejde, Belbin, facilitator

Relaterede emner