Introduktion til aktivitetsvidenskab

I dette læringsobjekt vil du blive introduceret til aktivitetsvidenskab, herunder hvordan aktivitetsvidenskab er opstået og blevet udviklet, og hvordan denne videnskab anvendes i forskellige typer af forskning. Derudover vil du blive præsenteret for eksempler på aktivitetsvidenskabelige begreber, samt relationen mellem aktivitetsvidenskab og ergoterapi som profession.

LÆRINGSMÅL:

At eleverne kan:

  • Beskrive og forklare hvordan og hvorfor aktivitetsvidenskab opstod og blev udviklet
  • Overordnet, beskrive de fire niveauer for vidensudvikling inden for aktivitetsvidenskab
  • Nævne eksempler på aktivitetsvidenskabelige begreber
  • Forklare forskellen på og sammenhængen mellem aktivitetsvidenskab og ergoterapi
  • Nævne eksempler på udviklingspotentialer inden for aktivitetsvidenskab

 

SØGEORD:

Aktivitetsvidenskab, forskning, occupational science, occupational justice, occupational identity, doing, being, becoming and belonging

Relaterede emner