Læringsstile

Formålet med dette læringsobjekt er, at give dig viden om læringsstile samt hvordan du kan arbejde med din egen læringsstil. Du opnår ligeledes viden om, hvorledes viden om læringsstile, kan anvendes i forskellige sammenhænge i henholdsvis teori og praksis.

LÆRINGSMÅL:

  • Får viden og indsigt i pædagogiske og didaktiske forhold som fremmer erfaringslæring og udvikling af dine kompetencer ud fra din læringsstil
  • Kan analysere og vurdere deltagerforudsætninger i forhold til teoretisk og klinisk undervisning ud fra pædagogisk litteratur og perspektiver
  • Indsigt i egen og andres læringsstile og herunder at kunne begynde at se den kompleksitet, der præger læring og kompetenceudvikling samt få idéer til, hvordan denne kompleksitet kan håndteres
  • Kan analysere, reflektere og vurdere forhold i læringsforløb, der fremmer egen og andres læring

 

SØGEORD:

didaktisk, erfaringslæring, refleksion, Kolb, læringsteori, læringsstile, David Kold

Relaterede emner