Mødet med praksis

I dette læringsobjekt skal du arbejde med forskellige handlemuligheder, når du som studerendemøder praksis. Uanset hvilken professionsuddannelse, du befinder dig på, vil du få gode råd til at træde ud i praksis, når du igennem din uddannelse skal i praktik og på feltarbejde. I mødet med praksis er det en god ide at have fokus på kommunikationen.

LÆRINGSMÅL:

  • Den studerende kan gøre rede for, hvad der er hensigtsmæssig forberedelse af, deltagelse i samt refleksion over sin praksisforløbet.

  • Den studerende kan overordnet forklare et teoretisk blik på kommunikation samt identificere og give eksempler på god og dårlig kommunikation, herunder både verbal og nonverbal kommunikation.

 

SØGEORD:

praktik, punktlighed, forberedelse, tavshedspligt, empiri

Relaterede emner