Motivationsledelse

Du vil som studerende blive præsenteret for, hvorledes du som leder kan motivere og engagere dine medarbejdere. Du vil blive præsenteret for to centrale modeller: Herzbergs to-faktor teori og Hackman and Oldhams motivationsteori, modellerne er centrale i forståelsen for, hvad der kræves for at arbejde med, og udvikle et motiverende arbejdsfællesskab.

LÆRINGSMÅL:

  • Kendskab og forståelse for Herzbergs to-faktor teori og Hackman and Oldhams motivationsteorier.
  • At kunne skelne mellem de to teorier, og forklare de væsentligste forskelle.

 

SØGEORD:

Ledelse, organisationsudvikling, projektledelse, motivation, motivationsledelse, motivationsteori, ledelse, Herzberg, Hackman and Oldham, to-faktor teori

Relaterede emner