Samarbejde med pårørende til borgere med demens

Dette læringsobjekt har fokus på at formidle forskningslitteratur med udgangspunkt i en enkelt forskningsartikel baseret på et konkret praksisnært projekt (Peoples, H.; Pedersen, L.F.; Moestrup, L. , 2018). Læringsobjektet er udtryk for opdateret forskningsbaseret og praksisnær viden, og henvender sig til studerende på professionshøjskoler og social og sundhedsuddannelser med interesse for emnet eller med opgaver relateret til borgere med demens og deres pårørende. Hensigten er, at læringsobjektet kan integreres i eksisterende eller kommende læringsaktiviteter på uddannelserne.

LÆRINGSMÅL:

Formålet med dette læringsobjekt er, at du opnår viden, færdigheder og refleksive kompetencer med henblik på at styrke dine faglige kompetencer i samarbejdet med pårørende til demens i deres professionsudøvelse.

 

SØGEORD:

Demens, dementia, demensby, kvalitativ forskning, interview, deltagerobservation, fokusgruppeinterview, foto interview, photo-elicitation

Relaterede emner