Teknologistøtte til mennesker med demens

Dette læringsobjekt handler om hvordan teknologi kan støtte mennesker med demens til at leve et trygt og selvstændigt liv. Selvom læringsobjektet har fokus på demens og teknologi, så vil viden herfra også være relevant for andre grupper af borgere med kognitiv svækkelse og aktivitetsproblemer, hvor teknologi kunne være en mulig løsning.

LÆRINGSMÅL:

  • Opnår forståelse for betydningen af teknologistøtte til at bevare og støtte livskvalitet og funktionsevne hos mennesker med demens og pårørende.
  • Kan anvende redskabet ”Dialog-box” i struktureret inddragelse af borgerens og pårørendes aktivitetsproblemer i teknologivurderings- og teknologi formidlingsprocessen.
  • Tilegner dig viden og opnår et overblik over teknologier med relevans for mennesker med demens.

 

SØGEORD:

Sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog, social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, demens, teknologi, teknologiformidlingsproces, kompetenceudvikling, hjælpemidler, hverdagsteknologi, dialogkort, dialogboks

Relaterede emner