Skrive- og læsekultur for børn

I alle uddannelser der uddanner til at varetage børns interesser fra fødsel til endt skolegang, er skriftsprogstilegnelsen central. Kjeld Kjertmann har i årtier sat sit fingeraftryk på store dele af den forskning, der er relevant i den forbindelse. Det er et omfattende projekt at ville sætte sig ind i de væsentlige og interessante tekster. I dette læringsobjekt har du derfor mulighed for hurtigt at få et overblik og dykke ned, hvor du kunne tænke dig at begynde. 

LÆRINGSMÅL:

  • At du får viden om og muligheder for at handle i en fællesskabsorienteret skriftsprogsudvikling i dagtilbud, SFO og skole

 

SØGEORD:

Kjeld Kjertmann, skriftsprog, læsning, whole language phonic, sansehorisont

Relaterede emner