Smerte

Læringsobjektet præsenterer en smertedefinition, samt den helhedsorienterede tilgang igennem MOM-modellen. Desuden præsenteres 3 smertemekanismer, som kan være en hjælp til at kategorisere patienter med smerte.

LÆRINGSMÅL:

  • Kunne redegøre for en biopsykosocial forståelse af smerte med udgangspunkt i Louis Giffords Mature Organism Model og smertedefinitionen fra IASP
  • Kunne redegøre for 3 smertemekanismer og differentiere imellem dem ud fra case og klinisk billede

 

SØGEORD:

Smerte, Smertedefinition, Smertemekanisme, Mature Organism model, Nociceptiv, Neuropatisk, Nociplastisk, Allodyni, Hyperalgesi

Relaterede emner