Taksonomiforståelse

I dette læringsobjekt bliver du som studerende introduceret til de tre taksonominiveauer der danner ramme for alle dine prøver på pædagoguddannelsen (Uddannelses- og forskningsministeriet, 2024).  

LÆRINGSMÅL:

Det er disse tre taksonomiske niveauer som dette læringsobjekt vil sætte dig ind i, så du fremadrettet kan:  

  • Genkende de taksonomiske niveauer
  • Adskille dem fra hinanden 
  • Skabe sammenhæng mellem taksonominiveauerne 
  • Anvende taksonomiforståelsen i opgaver og prøver på uddannelsen   

 

SØGEORD:

Redegøre, analysere

Relaterede emner