Tavshedspligt og patienters ret til selvbestemmelse iflg. sundhedsloven

Formålet med dette læringsobjekt er, at du med afsæt i den gældende lovgivning, de sygeplejeetiske retningslinjer og din faglige viden kan afveje forskellige hensyn og reflektere over dine handlemuligheder. Læringsobjektet tager afsæt i Sundhedsloven, Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende samt de sygeplejeetiske retningslinjer.

LÆRINGSMÅL:

Når du har gennemført casene, vil du have indsigt i, hvordan du håndterer forskelligrettede hensyn i en række typiske situationer i klinisk praksis.

 

SØGEORD:

Tavshedspligt, selvbestemmelse, autonomi, sundhedsloven, videregivelse af personfølsomme data, sygeplejeuddannelsen, sygeplejerske

Relaterede emner