Udvikling af professionsfaglighed

I dette læringsobjekt vil du blive præsenteret for udvalgte kernebegreber i relation til U’et i TEKU-modellen. Formålet er at du opnår en indsigt i, hvordan teknologier udfordrer professioner samt skaber nye opgaver.

LÆRINGSMÅL:

  • At du opnår  viden om udvalgte begreber relateret til U’et i TEKU-modellen

  • At du får viden om teknologier som forandringsagent for professionsopfattelse

  • At du opnår viden om, hvordan teknologier påvirker relationsforhold i professionsarbejdet

 

SØGEORD:

Teknologiforståelse, teknologi, professionsforståelse

Relaterede emner