Videnskabelige traditioner

Dette Læringsobjektet om videnskabelige traditioner er tænkt som en hjælp til at gabe over den store mængde viden, der er forbundet med emnet. Der vil være flere måder at forklare og uddybe de videnskabsteoretiske traditioner på, end dette læringsobjekt favner.

LÆRINGSMÅL:

  • Den studerende arbejder med begreberne naturvidenskab og humanvidensvidenskab, og tilegner sig viden om begreberne på et viden- og forståelsesniveau.
  • Den studerende opnår en indføring i begrebet samfundsvidenskab, og tilegner sig viden om begrebet på et vidensniveau.

 

SØGEORD:

samfundsvidenskab, naturvidenskab, humanvidenskab

Relaterede emner