Embracing Dementia

Udviklingscentrer for Demensområdet har til formål at styrke indsatser for personer med demens og pårørende samt at styrke grund-, efter- og videreuddannelse til medarbejdere på demensområdet.

Sundhedsstyrelsen vurderer at ca. 89.000 danskere lever med demens og mere end 400.000 er som pårørende direkte berørt som omsorgs- og ressourcepersoner. Det er oftest de pårørende som først opdager symptomer på demens hos deres nære. Og med deres omsorg for og kendskab til personen indgår de pårørende som ressourcepersoner gennem sygdomsforløbet. Men pårørende til personer med demens oplever sig ofte i en rolle som tovholdere og koordinatorer mellem en række forskellige tilbud og aktiviteter. Den rolle handler ikke blot om at koordinere tider for hjemmeplejen, sygeplejen, træning, dagcenter, egen læge mv. men også om at sikre, at disse parter indbyrdes er nogenlunde bekendte med hinandens indsatser og har kendskab til hvem personen er. Det er en stor opgave og belastning for de pårørende.

Udviklingscentret har med Syddansk EU-Kontor initieret et EU-projekt hvor vi sammen med partnere fra Italien, Spanien, Holland og et internationalt samarbejdsnetværk udvikler materialer og modeller for styrket samarbejde omkring mennesker med demens og pårørende. Det europæiske projekt støttes af EU-programmet Erasmus+.

Se projektet hjemmeside og links til materialer til højre.