Handleplansaktiviteter

 

Aktiviteter:

  • Personcentrerede indsatser for mennesker med demens.

  • Teknologistøtte til mennesker med demens.

  • Kursus i ”Lov om brug af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile”.

  • Diplommodul: Sundhedsfremme og forebyggelse for mennesker med demens.

  • Kompetenceløft i forhold til mennesker med udviklingshæmning og demens.

  • Masterclass for demenskonsulenter og –koordinatorer.

  • Nøglepersonuddannelse.