Politisk følgegruppe

Formålet med den politiske følgegruppe er at understøtte og sikre opbakning til udviklingscentrets initiativer og aktiviteter. Udviklingscentrets visioner og handleplan drøftes med den politiske følgegruppe med fokus på impact for personer med demens, pårørende, medarbejdere og organisationer.

De kommunale parter i Udviklingscenter for Demens repræsenteres i den politiske følgegruppe ved politisk valgt medlem fra formandsskabet i det relevante udvalg eller ved menigt medlem afhængigt af udvalgenes struktur.  OK-Fonden og uddannelsesinstitutionerne repræsenteres ved bestyrelsesmedlem eller ledelsesrepræsentant.