Samarbejdsaftalen

Med samarbejdsaftalen markerer parterne et formelt samarbejde officielt benævnt ”Udviklingscenter for demensområdet på Fyn”. Parterne har et fælles ønske om at sikre borgerne et trygt og værdigt liv med demens ved at fremme tre ligeværdige elementer; vidensgrundlag, uddannelse og praksis inden for demensområdet på Fyn.

Parterne i Udviklingscenteret har som mål at være i front, når det gælder:

  • Videns- og erfaringsopbygning i forhold til uddannelse og efter-og videreuddannelse af medarbejdere på demensområdet.
  • Evidensbaseret viden om betydning af rammer/bygninger/miljø og lign. for borgere med demens.
  • Praktisk udøvelse i mødet mellem borger og medarbejdere samt ledelse og organisering inden for demensområdet.

Målet er at udvikle og skabe sammenhæng mellem nye faglige løsninger og ny faglig viden i Udviklingscenteret med henblik på at understøtte, at borgerne med demens og deres pårørende får indsatser af højeste kvalitet.