Styregruppen for udviklingscenter for demens

Styregruppen er udviklingscenterets øverste myndighed. Den er sammensat af en repræsentant fra hver af de deltagende kommuner og uddannelsesinstitutionerne.

Styregruppen sætter retning for, hvilke initiativer og aktiviteter, der skal arbejdes og disse udmøntes i handleplanen. Sekretariatet sikrer gennemførelse af handleplanens initiativer og aktiviteter.

Formanden for styregruppen er udpeget blandt de deltagende parter: Judith Poulsen, Chef for Sundhed og Rehabilitering, Nordfyns Kommune. 

Dagsorden og referat

Styregruppemedlemmer

17. maj 2021

Dagsorden - Referat

23. februar 2021

Dagsorden - Referat

07. januar 2021

Dagsorden - Referat

17. september 2020

Dagsorden - Referat

06. februar 2020

Dagsorden - Referat

18. november 2019

Dagsorden - Referat

20. maj 2019

Dagsorden - Referat

Dagsorden 

Midtvejsevaluering med resultatopgørelse

24. januar 2019

Dagsorden - Referat