Styregruppen for udviklingscenter for demens

Styregruppen er udviklingscenterets øverste myndighed. Den er sammensat af en repræsentant fra hver af de deltagende kommuner, OK- Fonden og uddannelsesinstitutionerne.

Styregruppen sætter retning for, hvilke initiativer og aktiviteter, der skal arbejdes og disse udmøntes i handleplanen. Sekretariatet sikrer gennemførelse af handleplanens initiativer og aktiviteter.

Formanden for styregruppen er udpeget blandt de deltagende parter: Michael Bjørn vicedirektør Velfærd - Social, Sundhed og Arbejdsmarked, Assens Kommune.

Dagsorden og referat

Styregruppemedlemmer

06. februar 2020

Dagsorden - Referat

18. november 2019

Dagsorden - Referat

20. maj 2019

Dagsorden - Referat

Dagsorden 

Midtvejsevaluering med resultatopgørelse

24. januar 2019

Dagsorden - Referat 

Præsentation fra mødet

Notat om big data

Projektplan ”Personcentrerede indsatser”

Projektplan ”Teknologistøtte til mennesker med demens”

Projektidé ”Demensvenlige lokalsamfund"