Følgegruppe for borgere og pårørende

Opgaven for Følgegruppen for borgere og pårørende er at drøfte og medvirke til at kvalificere oplæg til udviklingscentrets handleplan. Følgegruppen kan endvidere bistå med rådgivning om behov for indsatser, potentiale for videreudvikling og konsolidering samt om udviklingen på området generelt. 

Følgegruppen sammensættes af parter der repræsenterer person- pårørende perspektiver på demens. Det kan være ved foreninger, netværk, borgere mv. 

Følgegruppen kan supplere sig selv ligesom sammensætning kan justeres svarende til temaer for drøftelse med videre.