Forskning

Anvendt Sundhedsforskning forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet Flere Gode Leveår.

Vi forsker for at bidrage til et bedre sundhedsvæsen, og for at borgere/patienter får flere gode leveår. 

Forskningsområder

Demens

Vi forsker blandt andet i rehabilitering, livskvalitet, samarbejde med borgere og pårørende, udemiljø, samt ernæring og måltider.

Rygbesvær

Vi forsker blandt andet i samskabelse af kommunal rehabilitering med borgere med langvarigt rygbesvær, kommune, professionshøjskole og universitet.

Forskningstilgange og -metoder

Medicinsk billeddannelse

Vi forsker i, hvordan teknologier kan være med til at forme hverdagen for borgere og sundhedsprofessionelle, og hermed være væsentlig for at sikre høj kvalitet i sundhedssektoren ved forbedret diagnostik, behandling, pleje og patientsikkerhed nu og i fremtiden.

Pleje og omsorg

Under opbygning.