Forskning

Anvendt Sundhedsforskning forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet Flere Gode Leveår.

Vi forsker for at bidrage til et bedre sundhedsvæsen, og for at borgere/patienter får flere gode leveår. 

Forskningsområder

Demens

Vi forsker blandt andet i rehabilitering, livskvalitet, samarbejde med borgere og pårørende, udemiljø, samt ernæring og måltider.

Rygbesvær

Vi forsker blandt andet i samskabelse af kommunal rehabilitering med borgere med langvarigt rygbesvær, kommune, professionshøjskole og universitet.

Medicinsk billeddannelse

Under opbygning.

Pleje og omsorg

Under opbygning.

Forskningstilgange og -metoder

Under opbygning.