Forskning

Anvendt Sundhedsforskning forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet Flere Gode Leveår.

Vi forsker for at bidrage til et bedre sundhedsvæsen, og for at borgere/patienter får flere gode leveår.