Anvendt sundhedsforskning

Afdeling for Anvendt Sundhedsforsknings arbejde tager afsæt i forskningsprogrammet "Flere gode leveår".

Her finder du forskningsprogrammet for 2021-2024.

Forskningsfelt

Anvendt Sundhedsforskning forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet Flere Gode Leveår. Vi forsker for at bidrage til et bedre sundhedsvæsen, og for at borgere/patienter får flere gode leveår. Ved at forske fastholder og styrker vi undervisernes kompetencer, sikrer at vores uddannelser kontinuerligt bygger på opdateret viden af høj kvalitet, og at vores studerende og dimittender bidrager med ny relevant viden og tilsvarende kompetencer i en sundhedsfaglig praksis.

Vores ambition er derfor at skabe ny praksisnær viden, samskabe ny viden og mobilisere viden på tværs af sektorer og institutioner.

Forskningstemaer

  • Relationer mellem borgere og sundhedsprofessionelle
  • Patientsikkerhed, diagnostik og behandling
  • Borgernære og professionsrettede teknologier
  • Rehabilitering, udredning og intervention
  • Sundhedsfremme og forebyggelse
  • Lighed i sundhed
  • Sammenhængende sundheds- og uddannelsesindsatser

Samarbejde og sammenhæng

Al forskning i Området for Sundhed udfolder sig i nær tilknytning til sundhedsuddannelserne, undervisere, studerende og praksis. Anvendt Sundhedsforskning medvirker til at kvalificere, vejlede og organisere forskningsindsatser på tværs af uddannelserne og de øvrige Områder i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Sammen med Erhverv, Velfærdsforskning samt Pædagogik og Samfund har vi formuleret en fælles forskningstilgang i notatet Det Gode Liv.

I forskningsprogrammet tilstræbes partnerskabsaftaler som afsæt for eksternt forskningssamarbejde med udvikling af viden i samspil med regioner, kommuner, virksomheder og frivillige organisationer.

Nationale og internationale samarbejdspartnere

Anvendt Sundhedsforskning har et omfattende samarbejde med nationale og internationale partnere, fx universiteter, hospitaler, kommuner samt offentlige og private organisationer.

Læs mere om Anvendt Sundhedsforskning
Per Kjær Forskningschef for Anvendt Sundhedsforskning. Professor, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Palle Larsen Forskningsleder for Anvendt Sundhedsforskning
Susanne Pommergård Jakobsen Chefkonsulent - Området for Sundhed

Forskere i Afdelingen for Anvendt Sundhedsforskning

Anitha Malling Tind Præ Ph.d. studerende
Gitte Thybo Pihl Ph.d.
Janni Petersen Fallesen Ph.d. studerende
Kristian Alexander Jul Paaske Ph.d. studerende
Palle Larsen Forskningsleder for Anvendt Sundhedsforskning
Per Kjær Forskningschef for Anvendt Sundhedsforskning. Professor, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU