Indsatser i det tidlige demensforløb

Igangværende projekt 2021 - 2023

Livet imens med demens - sundhed, trivsel og betydning af tidlige indsatser hos mennesker med demens og deres pårørende. (Clemmensen, Toubøl, Busted)

Et projekt der gennem en personcentreret tilgang undersøger betydningsfulde faktorer i den tidlige borgernære indsats for at kunne tilrettelægge målrettede tidlige indsatser til gavn for både personer med demens og deres pårørende.

I projektet samarbejdes på tværs af region og kommune.

Livet imens med demens - sundhed, trivsel og betydning af tidlige indsatser hos mennesker med demens og deres pårørende, UC Viden