Meningsfulde aktiviteter – tilgang og metode

Mennesker med demens risikerer begrænsninger i at kunne engagere sig i meningsfulde aktiviteter. Hvordan kan man forbedre mulighederne for, at mennesker med demens kan deltage i meningsfulde aktiviteter i institutionelle rammer?

Herunder finder du viden og materialer om emnet, udvalgt af forskere og undervisere på UCL.

Artikler

Enhancing engagement in meaningful occupation in a dementia town: A qualitative evaluation of MOED – The meaningful occupational engagement intervention for people with dementia (Kielsgaard, 2022)
En kvalitativ evaluering af indhold, effekt og implementering af et evidensbaseret aktivitetstilbud til mennesker med demens (MOED) i en demensby.

Approaches to engaging people with dementia in meaningful occupations in institutional settings: A scoping review (Kielsgaard, 2020).
Overblik over og beskrivelse af karakteristika ved tilgange, der faciliterer til deltagelse i meningsfulde aktiviteter blandt mennesker med demens i institutionelle rammer.