Meningsfulde aktiviteter – tilgang og metode

Mennesker med demens risikerer begrænsninger i at kunne engagere sig i meningsfulde aktiviteter. Hvordan kan man forbedre mulighederne for, at mennesker med demens kan deltage i meningsfulde aktiviteter i institutionelle rammer?

Herunder finder du viden og materialer om emnet, udvalgt af forskere og undervisere på UCL.

Meningsfulde aktiviteter for mennesker med demens (MOED)

MOED interventionen beskriver evidensbaserede aktivitetstilbud til at fremme trivsel og engagement i meningsfulde aktiviteter for personer med moderat til svær demens på boenheder. Med MOED-manualerne til hhv. boenheder og aktivitetstilbud, samt disse fire foldere, kan du komme godt i gang med at fremme trivsel og livskvalitet for borgere med demens.

 

Bøger

  • 'Hverdagsliv med demens' er en bog, der forener teori, praksis og evidensbaseret viden om demens. Uanset om du er studerende, underviser eller en erfaren sundhedsprofessionel, vil denne bog udfordre og udvide din tilgang til demenspleje.

Artikler