Scoping review

Hvad er et scoping review og hvordan adskiller det sig fra systematiske reviews?

Indhold

Et scoping review deler mange ligheder med et systematisk review, men der er visse distinkte forskelle. Mens et systematisk review undersøger et specifikt og snævert forskningsspørgsmål, der kan informere praksis, kan et scoping review anvendes til at opnå en bredere viden inden for et givent område. For eksempel kan scoping reviews give indsigt i videnshuller, definitioner af begreber og de forskellige forskningsmetoder, der er blevet anvendt inden for et emne. På denne måde kan scoping reviews fungere som inspiration til yderligere forskning og give retning for fremtidige systematiske reviews.

Se tabellen herunder for karakteristik af scoping reviews og systematiske reviews hhv.


Karakteristik af scoping reviews og systematiske reviews. Adapteret fra Munn et al. 2018.

Når du går i gang med et scoping review, er det vigtigt at udføre et grundigt forarbejde. At formulere et forskningsspørgsmål, der er både specifikt nok til at finde den ønskede viden og samtidig åbent nok til at inkludere studier af forskellige design, kan tage tid.

Selvom et scoping review ikke er underlagt de samme krav til metodologisk udførsel som systematiske reviews, er det stadig essentielt at udvise gennemsigtighed. Dette sikrer, at dine læsere forstår, hvordan du og dine med-reviewere har gennemført studiet og eventuelt kan reproducere jeres søgning. PRISMA ScR (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses for Scoping Reviews) angiver et minimum af information, der bør dokumenteres i scoping reviews.

De ressourcer, der er tilgængelige til højre, er i forskellige formater og sværhedsgrader. Disse kan vejlede og støtte dig i din læringsproces vedrørende udarbejdelse af scoping reviews.

De metodologiske krav til udførelsen af scoping reviews er ikke så strenge som for systematiske reviews, og derfor findes der ikke specifikke værktøjer dedikeret til kritisk vurdering af scoping reviews. Ikke desto mindre bør du, som altid, forholde dig kritisk til den litteratur, du læser.

For at støtte din kritiske vurdering kan du benytte AMSTAR 2, som normalt anbefales til systematiske reviews. Du kan fokusere på de punkter, der er relevante for scoping reviews.

PRISMA-checklisten til scoping reviews kan også være nyttig i denne sammenhæng. Det er vigtigt at bemærke, at dette er en rapporteringsguideline, men den kan alligevel give et overblik over, hvilke elementer der bør rapporteres i forbindelse med scoping reviews.

I Covidence får du mulighed for at screene og læse artikler i samarbejde med dine med-reviewere. Efterfølgende kan programmet generere et flowchart, der visualiserer hele processen.

  • A scoping review on Occupational Science Research in European Contexts
    Scoping review af europæisk forskning inden for aktivitetsvidenskab (OS). En analyse af 93 artikler fra 2015 til 2020 i centrale tidsskrifter afdækkede en overvejende brug af kvalitative metoder og anvendelsen af OS-teoretiske begreber. Studiet identificerede syv temaer, der lægger vægt på øget fokus på socio-politiske sammenhænge og en opfordring til kritiske metoder for at bidrage til et socialt ansvarligt og inkluderende samfund gennem OS-forskningsaktiviteter.

Kontaktpersoner