Personer med særlige behov

Vi forsker inden for fysisk aktivitet til målgrupper med særlige behov, herunder personer med rygmarvsskader og børn og unge med svære funktionsnedsættelser.