Tværgående samarbejde – Jobcenter og Træningsafdeling

Her kan du finde viden om tværgående samarbejde mellem jobcenter og træningsafdeling

Viden og materialer

  • "Jeg er ikke sådan en, der ligger på sofaen" - dilemmaer for mennesker med langvarige rygproblemer
    Langvarige rygproblemer kan for nogle resultere i en dyb identitetskrise, når "kroppen vil noget andet end hovedet," og det ikke længere er muligt at udføre tidligere værdiskabende aktiviteter.

    Denne artikel udforsker dilemmaer, som mennesker med langvarige rygproblemer står overfor. Den belyser udfordringer, der kan opstå i både deres private og professionelle liv, samt i mødet med kommunale rehabiliteringsindsatser. Artiklen tager afsæt i datamateriale fra "Min Ryg"-projektet, hvor både forskere og undervisere fra UCL har bidraget.