Innovationsteamet

Innovationsteamet (det tværsgående innovationsteam på SUND) har med afsæt i sundhedsuddannelsernes strategiske indsatsområder identificeret fælles indsatser på tværs af Området for Sundhed.

Det tværgående innovationsteams arbejder med en række tiltag inden for både uddannelses- og praksisinnovation. Her iblandt udvikling af curriculum i forhold til innovation og innovative forløb for alle studerende på SUND, uddannelsesudvikling i forhold til innovation, tværgående kompetenceudviklingsforløb for undervisere, mv.

Innovationsteamet består af Uddannelseschef med ansvar for Innovation, Uddannelsesleder med ansvar for Innovation, Områdets innovationskonsulent og en innovationskoordinator for hver af uddannelserne på Området for Sundhed.

 

 

SUND Innovation logo

Britta Bang Larsen Uddannelseschef for Sygeplejerske i Svendborg og Vejle
Brit Naldahl Jessen Pourroy Uddannelsesleder for Bioanalytikeruddannelsen
Sara Emilie Busborg Troelsdatter Udviklingskonsulent

Innovationskoordinatorer

Christina Hjøllund Klausen Lektor ved sygplejerskeuddannelsen
Nikoline Lykke Hansen Adjunkt
Jacob Vorup Adjunkt, ph.d.
Annette Wolters Lektor
Lone Hansen Lektor ved sygeplejerskeuddannelsen