Hvad er innovation?

I Sundhedsuddannelserne arbejder vi målrettet med at sikre de studerende kreative, entreprenante og innovative kompetencer. Her kan du læse mere om, hvordan vi går til arbejdet med innovation samt hvilke forståelser, vi læner os op af.

Innovation på sundhedsuddannelserne

 • Innovation på sundhedsuddannelserne i UCL
  I dette korte skriv kan du finde information om, hvorfor og hvordan vi arbejder med Innovation i sundhedsuddannelserne i UCL, samt hvilke tilbud der er tilgængelige for studerende.

Definition og forståelse af innovation

 • Definition og forståelse af innovation
  På sundhedsuddannelserne anvender vi bl.a. Fonden for Entreprenørskabs definition og forståelse af innovation. Her kan du læse Fonden for Entreprenørskabs egne ord om innovativ og entreprenøriel kompetence. (2016).
 • Kreativitet 
  Udviklings- og ledelseskonsulent ved UCL Sara Emilie Troelsdatter fortæller i denne video om kreativitet. Kreativitet et ikke et personlighedstræk, men en række kompetencer du kan tilegne dig.
  Video, 3.50 min. (2021).

 • Entreprenørskab 
  Udviklings- og ledelseskonsulent ved UCL Sara Emilie Troelsdatter fortæller i denne video om Entreprenørskab. Det handler ikke bare om at starte virksomhed, men om at omsætte teori og tanker til handling.
  Video, 4.31 min. (2021).

 • Innovation
  Udviklings- og ledelseskonsulent ved UCL Sara Emilie Troelsdatter fortæller i denne video om Innovationsbegrebet. Det handler om at skabe det nye og værdigfulde med og til praksis.
  Video, 3.16 min. (2021).

 • Kreativitet, entreprenørskab og innovation
  I denne video kæder Ledelses- og udviklingskonsulent ved UCL Sara Emilie Troelsdatter de tre begreber , Kreativitet, entreprenørskab og innovation sammen. " Kreativitet og innovation er entreprenørens redskaber".
  Video, 2.57 min. (2021).