Innovationsdidaktik og metode

Her finder du henvisninger til udvalgte værktøjer og metoder. Metoderne kan både ses som inspiration, men dele af det, kan fungere som direkte plug and play i din undervisning.

Effectuation
Effectuation er en idé, der er født af et blik på et ældgammelt problem - hvad der gør entreprenører entreprenante? Effectuation er en række principper, en metode, der kan anvendes i undervisningen til at arbejde med self-efficacy og procesforståelse ved at de studerende selv arbejder med at identificere deres næste bedste skidt.

Den kreative platform
Procesmetoden Den Kreative Platform og undervisningsmodellen Creative Platform Learning (CPL) anvendes til at frigøre studerendes kreativitet i undervisningen eller udviklingsprocessen. De er udviklet på baggrund af forskning i kreativitet på Aalborg universitet.

Design thinking
Design thinking er en menneskecentreret tilgang til innovation, der trækker på designerens værktøjskasse til at integrere menneskers behov, teknologiens muligheder og kravene til forretningssucces.

Her kan du fra en af foregangsvirksomhederne inden for Design thinking, IDEO, læse mere om Design Thinking som en metode og iterativ proces til innovative løsninger.

InnovationsEkspressen, UCN
InnovationsEkspressen er en praksisguide i innovative processer i videregående uddannelser, skabt af UCN. Her finder du den fulde publikation som pdf (2018).

Taksonomi i entreprenørskabsundervisning, Fonden for Entreprenørskab.
Taksonomien giver en række perspektiver på, hvad undervisning i entreprenørskab er, og hvordan en sådan undervisning kan udfoldes og evalueres som pædagogisk praksis.  

Nyeste viden og forskning fra Fonden for Entreprenørskab 
Her finder du en oversigt over den viden som er tilgængelig fra Fonden for Entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab, Forsknings- og Innovationsstyrelsen
"I fremtiden skal væsentlig flere studerende have undervisning i entreprenørskab" sådan lyder budskabet i denne strategi-publikation fra regeringen og centrale ministerier omkring uddannelsessektoren.

Her finder du den konkrete vision for entreprenørskab i undervisningen på tværs - også på Professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser. Det er også i denne forbindelse at Fonden for Entreprenørskab oprettes (2009).

Test dine ideer med forrestningsmodellen Grow a Business
Grow a Business tilbyder studerende, der arbejder med iværksætteri, mulighed for at inddrage økonomi, sociale og miljømæssige perspektiver fra start, når de udvikler deres forretningsmodel eller projektkoncept.

 • Værktøjskassen, KU
  KU's værktøjskasse er udviklet i forbindelse med arbejdet med at integrere innovation og entreprenørskab ind i kurser og forløb på Københavns Universitet.

  Formålet med værktøjskassen er at gøre det overskueligt for den enkelte underviser at planlægge og gennemføre undervisningsforløb med innovations- og entreprenørskabselementer.

 • Grow a Business, VIA
  VIAble Growth Model er en model til bæredygtig udvikling af virksomheder og projekter med hensyn til både people, planet og profit. Modellen er skabt på VIA og sætter et ligeværdigt fokus på skabelse af økonomi, social og bæredygtig værdi. (2021)

  Hvad er økonomisk, social og miljømæssig værdi  
  Udviklings- og ledelseskonsulent ved UCL Sara Emilie Troelsdatter fortæller i denne video om de forskellige former for værdiskabelse: People, plantet og profit.
  Video, 11.29 min. (2021).

  Hvordan arbejder du med modellen Grow a Business 
  I denne video præsenterer Udviklings- og ledelseskonsulent ved UCL Sara Emilie Troelsdatter, hvordan du konkret kan arbejde med VIA Growth model. 
  Video, 14.58 min. (2021).

 • PACE - en arbejdsbog til entreprenørskabsundervisning
  PACE er et undervisningsforløb hvor de studerende udvikler personlig entreprenøriel kapital som en metakompetence. Her finder du arbejdsbogen der indeholder det konkrete undervisningsforløb med øvelser og materialer. Den kan brugs i sin helhed som plug-and-play eller du kan plukke enkelte øvelser ud. (2016).

  Teachers game
  Lektor Jacob Thomsen og Ph.d. Birgitte Wraae ved UCL har, med baggrund i forskning, udviklet Teachers game, der består af en række innovationsdidaktiske værktøjer. Her finder du et lille udvalg af de i alt 42 Teachers games:

  UCL FabLab
  I denne video møder du Michael Angelo, der fortæller om, hvad FabLab kan tilbyde dig som underviser og dine studerende.
  Video 3.55 min.

  Pitch undervisning
  Pitch adskiller sig fra fremlæggelse ved, at pitch både skal være mere kort og præcist - målet er at sælge sit budskab klart og tydeligt!

  • Pitch med NABC metoden 
   Tidligere Chefkonsulent ved UCL Jerry Vinter fortæller i denne video om metoden NABC til at rammesætte din pitch.
   Video, 5.33 min.

  • Pitch - præsenter med udgangspunkt i dig selv
   Udviklings- og ledelseskonsulent ved UCL Sara Emilie Troelsdatter fortæller i denne video om, hvordan du kan bruge dig selv og dit kropssprog til at gøre dine mundtlige præsentationer bedre.
   Video, 12.02 min.

Internt kompetenceforløb i innovationsdidaktik
UCL driver på tværs af Områderne Sundhed og Erhverv et komptenceforløb for uddannelsesfaglige medarbejdere.