Data og sikkerhed

Alle medarbejdere i sundhedsvæsenet er i berøring med sundhedsdata, fortrolige informationer og følsomme personoplysninger, samt skal vide hvad de skal gøre hvis noget går galt. 

Her finder du lovgrundlag og vejledninger i håndtering af data samt læringsobjekter omkring data og cypersikkerhed. Du kan desuden tage et kursus om hvordan man som sundhedsperson skal agere, hvis noget går galt.

Vejledninger, lovgrundlag og materialer

Databeskyttelsesforordningen/Persondataforordningen/GDPR

Regler og lovgivning, Datatilsynet

Information om GDPR

Når det går galt i sundhedssystemet

I dette e-læringskursus, får du som kommende, autoriseret sundhedsperson viden til, at forstå de forskellige systemer, der kan komme i spil, når noget går galt i sundhedsvæsenet. Kurset er tænkt som et supplement til den undervisning, de studerende i forvejen for om patientrettigheder, lovgivning på sundhedsområdet og patientsikkerhed. 

Kurset indeholder fire moduler om fire forskellige emner:

  • Patientklager
  • Tilsyn med sundhedsvæsenet
  • Rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser
  • Patienterstatningen

Når det går galt (åbner ny fane m. kursus)

GDPR

I dette e-læringskursus lærer du om persondatareglerne og hvordan vi alle sammen skal behandle personoplysninger.
E-læringen er tænkt som en hjælp til at sikre, at du altid ved, hvordan du skal behandle de personoplysninger, som du kommer i besiddelse af.

GDPR (kræver login som ansat på UCL)

Cybertrusler og sikker online adfærd

Læringsmodulet her giver dig viden om it-sikkerhed og konkrete forholdsregler for sikker online adfærd og er udviklet til studerende og ansatte med intention om at skabe øget opmærksomhed på den enkeltes betydning for at imødegå it-sikkerhedsmæssige trusler.

Cybertrusler og sikker online adfærd

Sikkerhed har altid været en central opgave for sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet er sat i verden for at sikre borgernes liv og helbred. En grundlæggende forudsætning er, at behandling og pleje finder sted i trygge og sikre rammer – Disse ramme skal studerende og dimittender allerede under deres uddannelse have kendskab: Læringsobjekt om cypersikkerhed i sundhedsvæsenet under udvikling. 

En styrket, fælles indsats for cyber- og informationssikkerhed, 2019-2022