Hvorfor teknologi?

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har på vegne at de samlede sundhedsuddannelser på landets professionshøjskoler opstillet i alt fem pejlemærker for udviklingen af teknologifokus på sundhedsuddannelserne. Pejlemærkerne er opstillet med udgangspunkt i de forandringer, som den teknologiske udvikling og implementering kommer til at medføre for sundhedssektoren.

Fx skal; Den sundhedsprofessionelle anvende teknologi sikkert og kompetent i sin praksis, omstille sig til teknologiske forandringer og reflekterer etisk og kritisk over teknologianskaffelse og –anvendelse.

På UCL indgår der i UCLs strategiske ambition at dimittender lærer at forstå, anvende og udvikle teknologi I kraft af den teknologiske udvikling, digitalisering og nye kommunikationsformer og forudser de krav der måtte være til morgendagens kompetencer.

Læs rapporten her: Pejlemærker for sundhedsuddannelsernes teknologifokus