TekTeam

Sundhedsuddannelsernes teknologiteam

TekTeam består af repræsentanter fra alle UCL’s matrikler der har sundhedsuddannelser (Svendborg, Vejle og Odense) samt med forsker og repræsentant fra Projekter og Udvikling.

Opgaverne i TekTeam udvikles og udvides løbende med indsatser som vurderes at være nødvendige for at være førende på teknologi i sundhed.

TekTeam arbejder fx. med tværgående kompetenceudviklingsforløb for undervisere, tværgående valgfag og læringsforløb for studerende og tværgående udnyttelse og udvikling af laboratoriemiljøer.

Marianne Gellert Olesen Uddannelseschef for Bioanalytiker, fysioterapeut og radiograf
Mads Thorup Langelund Chefkonsulent

TekTeam medlemmer

Oliver Brage Lektor/Underviser Radiografuddannelsen
Jonas V. Rasmussen Lektor
Jakob Vest Hansen Specialkonsulent ved Projekter og Udvikling
Sidsel Dragbæk Ruus-Pedersen Klinisk koordinator, Svendborg
Anne-Marie Torsting Uddannelsesleder Ergoterapeutuddannelsen
Christina Frølund Lektor/Underviser Sygeplejeuddannelsen i Vejle
Jane Søborg Lektor/Underviser Ergoterapeutuddannelsen
Minna Friemann Lektor/Underviser Sygeplejeuddannelsen i Odense