Telemedicin

Telemedicin er én af de digitale løsninger der giver nye muligheder for undersøgelse og behandling af borgere og patienter. Dette kræver nye kompetencer hos den sundhedsprofessionelle.

Her finder du vigtig viden om brugen af telemedicin, herunder hvordan du foretager den virtuelle konsultation professionelt med grundlag i Calgary Cambridge Guiden samt en masse gode erfaringer. Der er også checklister, du kan printe og benytte.

Materialer

Center for Forskning i patientkommunikation

Center for Forskning i Patientkommunikation har til opgave at inspirere og bidrage til kultur-, udviklings- og forskningsaktiviteter, der fremmer kommunikation mellem patient, pårørende og sundhedspersonale.

Center for Forskning i patientkommunikation

Dansk Selskab for Kommunikation (SKS)

SKS er et nationalt og tværsektorielt selskab, der har til formål at fremme professionel kommunikation i det danske sundhedsvæsen.

SKS er et forum for videndeling og drøftelse af undervisning, vejledning, kvalitetsudvikling og forskning med det mål at styrke professionel kommunikation i sundhedsvæsenet.

Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet (SKS)

 

 

 • Calgary Cambridge Guiden
  Silverman J, Kurtz S, Draper J. Skills for Communicating with Patients. Third ed. Croydon, CRO 4YY: CRC Press; 2013.
  Af Jonathan Silverman & Suzanne Kurtz & Juliet Draper
 • Den gode patientsamtale
  Ammentorp, J. et al. 2016. . Kbh: Munksgaard

UCL udviklede læringsobjekter der giver konkrete redskaber til at håndtere den prof. Konsultation, både virtuelt og fysisk. Du får konkrete værktøjer.

Sundhedsteknologi – Telesundhed
I dette læringsobjekt vil du blive præsenteret for en generel introduktion til begrebet, Telesundhed samt blive præsenteret for konkrete eksempler, hvordan telesundhed anvendes og udvikles fagprofessionelt, og hvordan det kan tænkes ind i en undervisningspraksis.

Telemedicin i det danske sundhedsvæsen
I dette læringsobjekt vil du få viden om hvad telemedicin er, hvilke forandringer telemedicin har været i og hvordan telemedicin kan anvendes ind i det danske sundhedssystem. Der lægges vægt på brug af de forskellige teknologier samt relevante opmærksomhedspunkter i forbindelse hermed.

Læringsobjektet er rettet mod sundhedsprofessionelle og andre faggrupper, der benytter sig af telemedicinske løsninger

Lær at kommunikere gennem træning

 • Artikel fra sygeplejersken der omhandler CCG og hvordan den professionelle fortager en professionel samtale.
  Kilde: Dansk Sygeplejeråd

Videoblog
Opleverlser, erfaringer og reflektioner over elementer om patientkommunikation.

Videokonsultationer
Center for Innovativ Medicinsk Teknologi på OUH har optaget en række videoer med gode råd til videokonsultationen.