Medarbejdere

Her kan du møde vores medarbejdere.

I Center for Anvendt Skoleforskning arbejder en lang række forskere og undervisere på læreruddannelsen med at undersøge, udforske og udvikle ny viden om skolen og dens praksis i et nært samarbejde med skoler og lærerstuderende. 

Medarbejdere

Marie Falkesgaard Slot Uddannelses- og forskningsleder, ph.d.
 • Teknologiforståelse og digital didaktik i skolens fag og i professionsuddannelser
 • Fagdidaktik i dansk, læremidler og undervisningspraksis i skolens fag
 • Efterskoleforskning og elevdeltagelse i efterskolernes fag.
 • Elevers interesse og motivation for naturfags- og matematikundervisning.

Peter Yding Brunbech Centerleder, ph.d.
 • Historie på film
 • Historieformidling via nye medier
 • Historiebrug
 • Politisk historie siden 1846
 • Historieundervisning
 • Historie- og kulturarvsformidling.

Stefan Ting Graf Docent og leder af forskningsprogram
 • Dannelse og undervisning
 • Projektarbejde
 • Læremidler og digitalisering
 • Folkeskole og frie grundskoler.

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, ph.d.
 • Læremidler (digitale som analoge)
 • Digitalisering af skolen
 • Danskfagets didaktik.

Søren Smedegaard Uddannelses- og forskningsleder
 • Børn, idræt og bevægelse
 • Implementering af idræt og bevægelse i skolen.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent
 • Digitalisering i skolen
 • Teknologi­forståelse
 • Fagdidaktik, æstetik og litteraturundervisning
 • Skoleudvikling.

Tina Danielsen Sekretær

 • Undervisning i samfundsfag
 • Politisk dannelse
 • Demokratisk dannelse i folkeskolen.

Ditte Katrine Hendrichsen Adjunkt, ph.d
 • Offentlige skolemadsordninger som bidrag til sundhedsfremme, trivsel, læring og bæredygtig udvikling
 • Offentlige indkøb af lokalt producerede fødevarer til skolemad, madordninger i dagtilbud og andre offentlige måltider
 • Uddannelse for Bæredygtig Udvikling for lærerstuderende, herunder FN’s Verdensmål og UNESCO 2030 agenda for bæredygtig udvikling
 • Analoge og digitale læremidler til fremme af mad- og sundhedsrelateret handlekompetence blandt elever i folkeskolen.
 • Historie som skolefag i grundskole og gymnasium
 • Historie som fag i læreruddannelsen
 • Historieundervisning, fagdidaktik, historisk metode.
 • Historiedidaktik – nationalt og internationalt
 • Analoge og digitale læremidler i historie – herunder brug af nærområdet
 • Ministeriets læreplaner
 • Historieundervisning i grundskolen og i læreruddannelsen
 • Det 20. århundredes historie
 • Historie- og kulturarvsformidling.

Louis Køhrsen Adjunkt, forskningsassistent

Morten Pettersson Forskningsmedarbejder, ph.d.

Morten Rasmus Puck Forskningsmedarbejder

Stinus Lundum Storm Mikkelsen Lektor, forskningsmedarbejder