Center for Anvendt Skoleforskning (CAS)

Center for Anvendt Skoleforskning (CAS) gennemfører, samler og formidler praksisorienteret forskning i skole, fag og undervisning.

CAS er et forskningscenter, der siden 2015 har stået bag en række større landsdækkende forskningsprojekter. CAS er indlejret på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og samler en række videncentre samt større og mindre forsknings- og udviklingsprojekter på skoleområdet. Centret og dets aktiviteter er særlig kendetegnet ved at arbejde tæt sammen med skoler og læreruddannelser med henblik på at skabe ny og praksisrelevant viden.

CAS arbejder med en bred vifte af pædagogiske og didaktiske problemstillinger og har særligt fokus på:

 • Læremidler, læreplaner og teknologi
 • Mad, krop og bevægelse
 • Naturfag, matematik og engineering
 • Digitalisering og teknologiforståelse
 • Leg, kreativitet og deltagelsesmuligheder
 • Projektdidaktik og undersøgende undervisningsformer
 • Sundhedsfremme i pædagogisk praksis
 • Folkeskolen, frie skoler og efterskoler
 • Inklusion og differentiering
 • Smag og æstetiske virksomhedsformer
 • Historie, medborgerskab og demokratisk dannelse
 • Fremmedsprog og kultur
 • Læsning, skrivning og multimodal produktion
 • Skoleledelse og professionel udvikling
 • Lærerprofession og læreruddannelse
 • Metoder for pædagogisk forskning

Organisering og aktiviteter

Centrets aktiviteter er organiseret i en række videncentre (se nedenfor) med hver deres selvstændige profil og organisering samt i to store programmer som fokuserer på almendidaktiske og fagdidaktiske problemstillinger. Desuden samler centret kompetencer fra læreruddannelsen, forskningsafdelingen og efteruddannelsen i en række mindre og større forsknings- og udviklingsprojekter.


Center for Anvendt Skoleforskning huser eller har andel i følgende videncentre inden for forskning i skole, undervisning og fag:

 • Læremiddel.dk – Nationalt Videncenter for Læremidler
 • HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling
 • NVFS – Nationalt videncenter for de frie skoler
 • FIIBL – Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring
 • Smag for Livet – tværfagligt, landsdækkende forsknings- og formidlingscenter med fokus på smag.
Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.