Ny antologi: Digital projektdidaktik

Ny antologi sætter fokus på digital projektdidaktik med afsæt i et stort forsknings- og undersøgelsesprojekt på de frie grundskoler.

Dato: 19.03.2021

Digitale læremidler og digital undervisning fylder i dag en stor del af danske elevers projektarbejde i skolen. Men teknologien i sig selv gør ikke automatisk en positiv forskel for undervisningen. Det kræver nemlig en bevidst digital projektdidaktik, hvis eleverne skal arbejde undersøgende, kritisk og kreativt med digitale teknologier samt lære at samarbejde og udvikle stærke projektkompetencer.

I antologien Digital projektdidaktik undersøger forskere fra UCL
Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvordan digital
teknologi kan understøtte projektarbejde i skolen, og præsenterer blandt andet en række didaktiske redskaber til, hvordan it og projektdidaktik kan styrke elevernes deltagelse og motivation. Bogen er baseret på empiriske studier i skolen og dokumenterer også arbejdet med udviklingen af en fælles it-didaktik på otte frie grundskoler.

Digital projektdidaktik er udgivet på Aarhus Universitetsforlag og er redigeret af Stefan Ting Graf, docent, ph.d. og Stinus Lundum Storm Mikkelsen, lektor, cand.mag., ved Center for Anvendt Skoleforskning.

Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.
Stinus Lundum Storm Mikkelsen Lektor, forskningsmedarbejder