Million-donation til nysgerrige børn: 0-6 årige skal udforske naturvidenskab og teknologi

8700 børn i alle Odenses kommunale dagplejer, vuggestuer og børnehaver får endnu bedre mulighed for at være nysgerrige på science og teknologi, når kommunens pædagoger skal kompetenceudvikles på UCL.

Dato: 10.01.2022 - Forfatter: Kasper Duus

Novo Nordisk Fonden har netop bevilget næsten 6 millioner kroner til, at Odense Kommune kan dygtiggøre samtlige pædagogiske medarbejdere i dagtilbud til at inddrage eksperimenter om naturvidenskab og teknologi i børnenes hverdag.

Udgangspunkt i børns nysgerrighed

I alt bliver 2300 kommunale dagplejere, pædagoger og pædagogmedhjælpere fra Odenses 124 børnehuse og ca. 315 dagplejehjem efteruddannet i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Det pædagogiske personale får konkrete værktøjer til at introducere legende og eksperimenterende elementer i børnenes hverdag, som giver børnene oplevelser og erfaringer med naturvidenskabelige fænomener. 

Forventer resultater af både nationalt og internationalt relevans

På sigt kommer erfaringerne fra Odense også børn i andre kommuner til gavn. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der uddanner fremtidens pædagoger, følger nemlig projektet med forskning, der i sidste ende kan resultere i ændringer i pædagogernes uddannelse.

- Børn er af natur parate til at bruge deres hænder og sanser til at udforske verden, men for at børnene kan bruge eksperimenterne til at udvikle erfaringer med naturfag og teknologi, som kan bruges videre, er der brug for dygtige og parate voksne, som kan skabe en tryg og spændende ramme for børnenes hverdag, siger docent i naturfagsdidaktik Morten Rask Petersen.

Der er store forventninger til at projektets erfaringer og resultater, vil kunne udbredes til andre kommuner. Samtidig forventer forskerne på UCL at få data og viden med internationale perspektiver. 

- Vi forventer, at projektet i Odense både har et nationalt potentiale i forhold til uddannelse og efteruddannelse af pædagoger, samt at det vil skabe forskningsresultater med internationalt potentiale. Projektet vil give et gennemafprøvet og forskningsbaseret vidensgrundlag, som kan udbredes fx i form af inspirationsmateriale eller ved at stille e-læringsressourcer gratis til rådighed for andre, siger Morten Rask Petersen.

Medarbejdere fra børnehuse og dagplejen kommer til at udvikle og afprøve kompetenceudviklingsforløbet i samarbejde med UCL – så det ender med at være relevant for den hverdag, der allerede er blandt de pædagogiske medarbejdere og de ca. 8700 børn i aldersgruppen.

Fakta

  • Novo Nordisk Fonden har bevilget 5.737.444 kr. til ”Science og teknologi i børnehøjde” til Odense Kommune i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Formålet er, at alle børn i Odense Kommunes dagtilbud udvikler en legende, nysgerrig og undersøgende tilgang til science og teknologi
  • Tidsplan for forløbet:
  • April 2022 - august 2023: Udviklings- og pilotfase af kompetenceudviklingsforløbet
  • September 2023 - juni 2025: Kompetenceudviklingsforløbet gennemføres for alle børnehuse og dagplejen
  • Juli 2025 - december 2025: Forskningsdata indsamlet gennem hele perioden behandles og færdiggøres
Morten Rask Petersen Docent i anvendt naturfags- og matematikdidaktik, ph.d.