- Partnerskab gør det muligt at forske både i dybden og på tværs af fag og didaktikker

Center for Anvendt Skoleforskning er med i et nyt, nationalt partnerskab i Center for Grundskoleforskning. Forskningschef Thomas Illum Hansen glæder sig over de nye muligheder. 

Dato: 13.04.2023 - Forfatter: Eva Rymann

Professionshøjskolerne Absalon, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, UC SYD og UCN samt Syddansk Universitet (SDU) er gået sammen i et nyt partnerskab i Center for Grundskoleforskning.

Partnerskabet udgør en selvstændig forlængelse af Center for Grundskoleforskning, der i 2020 blev startet af SDU med en vision om at levere praksisrettet grundskoleforskning forom og med grundskolen.

Visionen om praksisrettet grundskoleforskning gælder stadig - og får nu fornyet energi med tilgangen af en bredere partnerkreds og dermed også flere forsknings- og vidensmiljøer.

Forskningschef Thomas Illum Hansen ser frem til at bruge styrken i partnerskabet:

- Tilsammen gør vi det muligt at forske både i dybden og på tværs af skolens fag og didaktikker. Det nye partnerskab i Center for Grundskoleforskning har som særkende, at vi har igangsat en lang række fokusområder og dermed har en stærk didaktisk profil, siger han.

Det nye partnerskab består af:

  • Det Humanistiske Fakultet på SDU
  • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU
  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Professionshøjskolen Absalon
  • Professionshøjskolen UC SYD
  • Professionshøjskolen UCN

Dertil kommer, at centeret fortsat samarbejder med alle relevante aktører, der er interesseret i at forske sammen om grundskolen.

Faglig trivsel og dilemmaer i undervisning i grøn omstilling

Centerleder Nikolaj Elf, SDU, fortæller om centeret:

- Det er vigtigt, at vi tænker grundskolen som en helhed på tværs af pædagogik og didaktik – ikke som en masse specialiserede enkeltområder. Den helt store styrke ved dette center er, at vi kan forske i skolen med bred forskningskapacitet og tæt kontakt til skoler fordelt over hele landet. Vi er klar til at tage fat på de udfordringer, der venter, og det kan vi nu gøre på et endnu stærkere forskningsgrundlag.

Centerleder, lektor Thomas Skovgaard supplerer:

- Den danske grundskole står altid højt på den politiske dagsorden. Den er en hjørnesten i det danske samfund, når det handler om at danne og uddanne børn og unge. I de her år handler nogle af de aktuelle emner om inklusion, trivsel og undervisning i grøn omstilling. Det vil vi forske i på tværgående og nuancerende vis, fx ved at fokusere på faglig trivsel og dilemmaerne ved undervisning i grøn omstilling.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.