Nyt pilotprojekt gør det muligt at analysere skolens fællesskaber

Alle kender fællesskaber. Alle ved, hvad der tales om, når talen falder på fællesskaber; og nu er det også muligt at analysere konkrete fællesskaber i skolens praksis.

Dato: 12.05.2021

Et nyt pilotprojekt Fællesskab som disciplinering, opdragelse, uddannelse og dannelse på UCL sætter fokus på fælleskab. I pilotprojektet kaster teori og skolen praksis lys over hinanden. Karsten Agergaard og Carla Nielsen har udarbejdet en teoretisk ramme, der gør det muligt at analysere, hvorledes konkrete fælleskaber etableres, opretholdes, opløses, nedbrydes, genetableres og regenereres. I deres pilotprojekt har de undersøgt, hvorledes fælleskab som individualiserings- og socialiseringsprocesser i skolens praksis åbner – og lukker – for elevers mulighed for selvvirksomhed og dannelse. Pilotprojektet er beskrevet i rapporten Fællesskab som disciplinering, opdragelse, uddannelse.