Skoleforskere skal løfte undervisningen i grøn omstilling

Der skal være fokus på kvalitet, når danske elever får undervisning i grøn omstilling. Det mener en række af landets skoleforskere, der sammen har fået en millionbevilling til at udvikle kvalitetskriterier for den gode undervisning i grøn omstilling.

Dato: 02.11.2020 - Forfatter: Kasper Duus

Center for Anvendt Skoleforskning er med i et nyt forskningssamarbejde, som netop har fået en bevilling på 6,1 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Over alt på landets skoler eksperimenteres der i disse år med undervisning i grøn omstilling, men vi ved ganske lidt om kvaliteten i den undervisning, eleverne får. Høj kvalitet er afgørende, når der undervises i grøn omstilling. For høj kvalitet mindsker risikoen for klimaangst, apati og bekymring blandt børnene. Derudover er den grønne omstilling en af tidens helt store samfundsudfordringer.

Viden og affekt

Stefan Ting Graf, docent ved Center for Anvendt Skoleforskning, er ansvarlig for UCL's bidrag i projektet, som både omfatter kvantitative og kvalitative undersøgelser.

Blandt andet skal UCL-forskerne fortage en vignetundersøgelse, som undersøger forholdet mellem det vidensmæssige og det affektive – eller følelsesmæssige – i forhold til bæredygtighed. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en vignet (en fortælling/et dilemma), som lærere og elever skal forholde sig og tage stilling til. På den måde vil forskerne undersøge, hvordan vidensnivaeu og følelser hænger sammen. 

- Nogle elever er i visse spørgsmål helt ligeglad med bæredygtighed, mens andre kan udvikle decideret klimaangst. Vi vil undersøge, hvor tærsklen mellem det vidensmæssige og det følelsmæssige går, siger Stefan Ting Graf.

I forskningsprojektet skal Center for Grundskoleforskning på Syddansk Universitet i tæt samarbejde med Aarhus Universitet/Danmarks Pædagogiske Universitet, UC Syd, Center for Anvendt Skoleforskning på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Københavns Professionshøjskole og 2030-skolerne udvikle nye kvalitetskriterier for undervisningen i grøn omstilling til eleverne på mellemtrinnet i folkeskolen.

Læs nyheden på SDU's hjemmeside.

 

Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.