100 begivenheder fra Danmarkshistorien

2016-2023

Udvikling af undervisningsmateriale i forbindelse med Aarhus Universitetsforlags udgivelsesprojekt 100 begivenheder fra danmarkshistorien. Projektet løber frem til 2023 og er støttet af AP Møller fonden. HistorieLab producerer digitale lærermidler i form af en kildebank målrettet historieundervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen.