Analyse, brug og virkning af adaptive læremidler

Projektet er et interventionsprojekt, som har til formål at afprøve og redesigne undervisningsforløb i matematik i henholdsvis 4. og 9. klasse med afsæt i det adaptive digitale læremiddel, Rhapsode LEARNER.

 

2019-2020

Projektet er tilrettelagt som et interventionsprojekt ud fra Design Based Research-metoden, hvor forskere og praktikere i dialog og iterativt afprøver og redesigner matematikforløb i 4. og 9. klasse med afsæt i det adaptive digitale læremiddel, Rhapsode LEARNER (Area9).

Interventionsprojektet undersøger, om indsatsen hænger sammen med elevernes faglige udvikling i matematik samt deres egenopfattede kompetencer med kvantitative metoder, mens kvalitative metoder anvendes til at belyse lærernes oplevelse af og brug af læremidlet.

Interventionsprojektet gennemføres med elever fra 12 forskellige skoler i skoleåret 2019-2020.

Læs mere om internventionsprojektet på Læremiddel.dk´s hjemmeside.

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.

  • Karsten Gynther, Absalon
  • Anne-Mette Nortvig, Absalon
  • Thomas Illum Hansen, UCL
  • Morten Pettersson, UCL