At håndværke sig til læselyst

Projekt “At håndværke sig til læselyst” tager afsæt i en hypotese om, at elever på mellemtrinnet opnår læselyst via de praktisk-musiske fag.

2019-2021

Vi har fokus på:

  • at multimodalitet er afsæt for koblingen fra praksisfaglighed til læselyst
  • at fremme læselyst via den praksisfaglighed, der kendetegner de kreative fag i 4.-7.klasse
  • at styrke elevernes begrebsforståelse ved praksiserfaringer
  • at eleverne tilegner sig flere redskaber af praksisfaglig karakter ved tilrettelagte forløb med hands-on i samarbejde med udvalgte linjer på Svendborg EUD
  • at elever opnår en større indsigt i - og en bredere vifte for - deres valg til ungdomsuddannelserne især erhvervsuddannelserne
  • at samarbejdet mellem folkeskole, folkebibliotek, EUD og erhvervsliv fremmer skolens indsigt i, hvilke læsekompetencer unge skal tilegne sig for at gennemføre en ungdomsuddannelse og leve op til kravene i et senere job
  • at samarbejdet i projektet mellem de forskellige interessenter og deltagere har betydning af dannelsesmæssig karakter
  • De konkrete indsatser er bl.a. mellemtrinnets besøg på specifikke linjer på EUD, som har innovative, kreative og håndværksfaglige vinkler og at booste læselyst ved kontekstuelle håndværk-bog-seancer sammen med Svendborg Bibliotek.

Vi ønsker at åbne for en bred vifte af muligheder gennem øget viden om erhvervsskolernes tilbud, når eleverne står foran deres uddannelsesvalg. Samarbejde mellem PLC og folkebiblioteket vil desuden styrke sammenhæng mellem praksistematik, læsemotivation og læselyst.

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.

Morten Pettersson Adjunkt, ph.d.