Børn og unges læsning 2021

Center for Anvendt Skoleforskning skal gennemføre en ny national undersøgelse af danske skoleelevers læsevaner. På denne side finder du information om undersøgelsen samt links til tidligere undersøgelser af børns læse- og medievaner.

2021-2022

Ny undersøgelse af børn og unges læseglæde og -fællesskaber

Center for Anvendt Skoleforskning skal foretage en ny undersøgelse af børn og unges læse- og medievaner i fritiden. Undersøgelsen følger op på en tilsvarende undersøgelse fra 2017 (se link nedenfor) og bidrager med ny viden og indsigt i, hvordan danske elevers læseglæde samt læse- og medievaner har ændret sig de seneste fire år i lyset af både den digitale udvikling og COVID-19.

Der er tale om en landsdækkende undersøgelse af læse- og medievaner blandt 12.000 børn og unge på 5.-8. klassetrin i danske grundskoler.

Fald i børns læselyst

Tidligere undersøgelser af børns læse- og medievaner har vist, at læsekulturen blandt børn er udfordret, og at interessen for at læse de seneste år er dalet.

Læselyst er her målt på en skala fra 0-9, hvor højere værdier angiver større læselyst. De lodrette linjer viser det interval, hvor det rigtige resultat ligger med 95 % sandsynlighed. Resultaterne kommer fra Hooper, M. (2020). Troubling trends: An international decline in reading attitudes. IEA Compass: Briefs in Education No. 8. Amsterdam, The Netherlands: IEA.

Hvorfor deltage i Børn og unges læsning 2021?

Vi er i fuld gang med rekruttering af skoler, og derfor har vi brug for hjælp fra de skoler, der bliver udtrukket til at skulle deltage. En ny aktuel undersøgelse er afgørende, hvis vi vil styrke og udvikle børn og unges læsekultur. Med tilbagevendende undersøgelser af læse- og medievaner kan vi netop kvalificere det praktiske, forskningsmæssige og politiske arbejde med at styrke børn og unges læsekultur. Den indhentede viden kan således lægges til grund for læsefremmende tiltag både i hjemmet, i skolen og på landets biblioteker.

Virtuelle forfatterbesøg for alle deltagende klasser

Lærere og klasser fra de deltagende skoler inviteres med til gratis forfatteroplæg og læseoplevelser samt tilbud om forskellige læsefremmende tiltag i skolen.  

For 5. og 6. klasserne vil der være tale om en kort video med forfatteren Kasper Hoff, som er udarbejdet særligt til dette formål. Videoen vil være tilgængelig fra starten af november og kan bruges sammen med et inspirationsmateriale med fokus på læseglæde og læsefællesskaber, når det passer ind i undervisningen. 

Læs mere om Kasper Hoffs forfatterskab: www.kasperhoff.dk 

Eleverne i 7. og 8. klasser får mulighed for at overvære og deltage i en online-samtale med forfatteren Sarah Engell, der vil finde sted tirsdag den 9. november om formiddagen. Der vil blive udarbejdet et særligt materiale, som kan bruges i klasserne før og efter online-samtalen. Også her vil fokus være på læseglæde og læsefællesskaber.  

Læs mere om Sarah Engells forfatterskab: Sarahengell.dk | Om livet som forfatter 

(Mere information følger.) 

Hvordan foregår selve undersøgelsen på skolen?

Eleverne skal hver især besvare et spørgeskema, som tager ca. 20-25 minutter at udfylde. Spørgsmålene handler bl.a. om elevernes baggrund, faglige trivsel, læsning, læsevaner og brug af medier. Spørgeskemaet besvares online ved hjælp af et personunikt link.

Hver skole deltager som udgangspunkt med to klasser og undersøgelsen gennemføres i slutningen af august eller september 2021. Alle oplysninger er fortrolige og overholder GDPR-lovgivning. Der vil ikke blive offentliggjort resultater, som kan henføres til enkeltelever, -skoler, eller -kommuner.

Hvem står bag?

Undersøgelsen er en del af projektet Ny viden – Børn og unges læseglæde og -fællesskaber, et samarbejde mellem Center for Anvendt Skoleforskning og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Selve undersøgelsen gennemføres af et forskningsteam bestående af Stine Reinholdt Hansen (projektleder), Thomas Illum Hansen og Morten Pettersson fra Center for Anvendt Skoleforskning ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Undersøgelsen er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og gennemføres i samarbejde med Tænketanken for Fremtidens Biblioteker.

Har du spørgsmål, så kontakt os gerne på boernslaesning2021@ucl.dk.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent
Morten Pettersson Adjunkt, ph.d.

Projektet er finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen.