Dannende undervisning og samvær på efterskoler

2018-2020

Dannende undervisning og samvær er et forskningsprojekt som undersøger den obligatoriske undervisning, morgensamlinger, elevdemokrati, uddannelsesvejledning og elevernes omgang med regler på efterskoler. Projektets forskningsdesign er nyt, idet det kombinerer en etnografisk tilgang med videometoder og survey. De forskellige delprojekter fokuserer på udvalgte praksisser på efterskoler på baggrund af den fælles og systematisk indsamlede empiri på tværs af seks udvalgte efterskoler.

Projektledelse

  • Stefan Ting Graf, UCL
  • Ulla Højmark Jensen, Absalon

Projektdeltagere

Fra UCL: Anders Stig Christensen, Marie Falkesgaard Slot, Gitte Hjarnø, Morten Rasmus Puck, Morten Pettersson

Fra Absalon: Tom Steffensen, Ditte Christoffersen, Kit Stender, Marie Neergaard Hansen

Samarbejde

Projektet gennemføres i samarbejde med PH Absalon og er finansieret af Efterskoleforeningen.

Publikationer

Graf, S. T., & Jensen, U. H. (Red.). (2020). Efterskolens praksis under lup - undersøgelser af dannende undervisning og samvær. Aarhus: Klim.

Stefan Ting Graf Docent i almen didaktik, ph.d.