Debatcafeer for unge

Formålet er at udvikle et koncept om debatcafeer for unge i kommunen ud fra et dannelsesperspektiv, hvor det fysiske møde og det at kunne debattere og omgås andre på en lyttende og empatisk måde er i centrum.

2019-2021

Forskningen viser, at færre og færre unge blander sig i debatter på de sociale medier, blandt andet fordi de er trætte af den hårde tone, men mange savner dialogen og fora, hvor den kan udfolde sig. Ideen er at udvikle et format, hvor unge i diskussion af aktuelle emner ’battler’ om at vinde med det bedste argument, men stadig inden for rammerne af demokratisk dialog. Det handler om at kunne debattere med omtanke og at kunne forholde sig til modtagerens synspunkt.

Der hentes inspiration fra diverse faciliteringsredskaber, fx erfaringer fra Politikens kritikerskole, DUF på Folkemødet, Grundtvigs Forums debatværktøjskasse, Fremtidsfabriks værktøjer samt evt. ideer fra spoken word-traditionen, den sokratiske model og andre.

  • Emil Scherrebeck-Jørgensen, Vejle Bibliotek
  • Heidi Funder, Rødkilde Gymnasium
  • Linda Petersen, Rosborg Gymnasium